Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldē saņemtie būvniecības iesniegumi/uzskaites kartes, būvprojekti, pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un saistībā ar tiem pieņemtie lēmumi


2015. gada jūlijā Alūksnes novada būvvaldē akceptēšanai iesniegtie būvprojekti un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat. Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums
02.07.2015. Caurteku būvniecība Peldu iela, Alūksne 02.07.2015. akceptēt būvniecības ieceri
02.07.2015. Caurteku un lietus kanalizācijas sistēmas būvniecība Ievu, Sīļu un Jaundārzu ielas, Alūksne 02.07.2015. akceptēt būvniecības ieceri
02.07.2015. Zivju ceļš “Silenieku dzirnavas”, Pededzes pagasts, “Silenieki”, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads 03.07.2015. izdot būvatļauju
03.07.2015. Ārējā apgaismojuma tīklu izbūve Korneti, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads 03.07.2015. akceptēt būvniecības ieceri
03.07.2015. Mārkalnes pamatskolas virtuves bloka lietošanas veida maiņa bez pārbūves “Pūcīte”, Mārkalne, Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads 03.07.2015. akceptēt būvniecības ieceri
03.07.2015. Dīķu būvniecība “Kalnameijeri”, Ziemera pagasts, Alūksnes novads 03.07.2015. akceptēt būvniecības ieceri
06.07.2015. Ugunsdrošas sadalošās sienas ierīkošana “Nikolajeva”, Liepnas pagasts, Alūksnes novads 06.07.2015. akceptēt būvniecības ieceri
07.07.2015. Dīķis “Upītes”, Ziemera pagasts, Alūksnes novads 07.07.2015. akceptēt būvniecības ieceri
07.07.2015. Ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgums Annas iela 8, Alūksne 07.07.2015. akceptēt būvniecības ieceri
07.07.2015. Meža meliorācijas sistēmas “Vorožas upe” pārbūve Liepnas pagasts, Alūksnes novads 09.07.2015. izdot būvatļauju
09.07.2015. Meža autoceļa “Polsu ceļš” būve Liepnas pagasts, Alūksnes novads 27.07.2015. izdot būvatļauju
09.07.2015. Meža autoceļa “Krustasila ceļš” būve Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads 27.07.2015. izdot būvatļauju
10.07.2015. Ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana Lielā Ezera iela 5, Alūksne 10.07.2015. akceptēt būvniecības ieceri
10.07.2015. Meliorācijas sistēmu atjaunošana un pārbūve “Ziedulejas 1”, “Brūniņas 1”, “Krastiņi”, “Egļukalns”, “Egļukalns 1”, Mālupes pagasts, Alūksnes novads 23.07.2015. izdot būvatļauju
13.07.2015. Teritorijas labiekārtojums “Pūcītes”, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads 16.07.2015. akceptēt būvniecības ieceri
13.07.2015. Dārza mājas pārbūve “Pullans 116”, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads 13.07.2015. izdot būvatļauju
15.07.2015. Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Ganību iela 1-28, Alūksne 16.07.2015. akceptēt būvniecības ieceri
15.07.2015. Ārējā ūdensvada un kanalizācijas ierīkošana mājai Miera iela 39, Alūksne 22.07.2015. akceptēt būvniecības ieceri
15.07.2015. Dīķis “Lielpurāni”, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads 04.08.2015. akceptēt būvniecības ieceri
16.07.2015. Dzīvojamās mājas un palīgēkas jaunbūve “Līvāni 92”, Liepnas pagasts, Alūksnes novads 16.07.2015. izdot būvatļauju
17.07.2015. 20 kV GVL GL-25 posma pārvietošana no balsta Nr.10 līdz balstam Nr.13 Merķeļa iela, Alūksne 20.07.2015. akceptēt būvniecības ieceri
20.07.2015. Torņa ielas pārbūve Torņa iela, Alūksne 20.07.2015. izdot būvatļauju
21.07.2015. Ārējās kanalizācijas ierīkošana mājai Jāņkalna iela 20, Alūksne 23.07.2015. akceptēt būvniecības ieceri
22.07.2015. Skursteņu atjaunošana Dzirnavu iela 5A, Alūksne 22.07.2015. akceptēt būvniecības ieceri
23.07.2015. Ārējā ūdensvada un kanalizācijas ierīkošana mājai Lazdu iela 2A, Alūksne 23.07.2015. akceptēt būvniecības ieceri
27.07.2015. NBS KS kazarmas (ēka Nr.001) pārbūve Lāčplēša iela 1, Alūksne 27.07.2015. izdot būvatļauju
28.07.2015. Mehāniskā ceha jaunbūve “Ķieģeļi”, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads 29.07.2015. izdot būvatļauju
29.07.2015. Pašvaldības aģentūras “Spodra” administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Pils iela 58, Alūksne 30.07.2015. izdot būvatļauju
29.07.2015. Administratīvās ēkas Dārza ielā 11 telpu grupas lietošanas veida maiņa Dārza iela 11, Alūksne 30.07.2015. akceptēt būvniecības ieceri
30.07.2015. Meliorācijas sistēmas atjaunošana “Ezermalas”, “Marijas”, Ziemera pagasts, Alūksnes novads 30.07.2015. izdot būvatļauju
31.07.2015. Meža autoceļa “Polšu ceļš” būve Liepnas pagasts, Alūksnes novads 11.08.2015. izdot būvatļauju
       


Dati aktualizēti 21.08.1015.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv