Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldē saņemtie būvniecības iesniegumi/uzskaites kartes, būvprojekti, pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un saistībā ar tiem pieņemtie lēmumi


2015. gada augustā Alūksnes novada būvvaldē akceptēšanai iesniegtie būvprojekti un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat. Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums
03.08.2015. Dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana Helēnas iela 14A, Alūksne 03.08.2015. akceptēt būvniecības ieceri
06.08.2015. Administratīvās ēkas telpu remonts (apliecinājuma karte) Helēnas iela 86, Alūksne 06.08.2015. akceptēt būvniecības ieceri
07.08.2015. Žoga pārbūve, atjaunošana Dzirnavu iela 7, Alūksne 07.08.2015. akceptēt būvniecības ieceri
10.08.2015. Ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana Ganību iela 4, Alūksne 10.08.2015. akceptēt būvniecības ieceri
10.08.2015. Ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana, ēkas nojaukšana, žoga būvniecība Ganību iela 2, Alūksne 10.08.2015. akceptēt būvniecības ieceri
11.08.2015. Alūksnes pilsētas sākumskolas sporta zāles pārseguma nesošo konstrukciju atjaunošana Lielā Ezera iela 26, Alūksne 12.08.2015. izdot būvatļauju
11.08.2015. Ārējā ūdensvada un kanalizācijas ierīkošana Miera iela 27-1, 27-2, Alūksne 11.08.2015. akceptēt būvniecības ieceri
11.08.2015. Caurtekas un lietus kanalizācijas sistēmas būvniecība Glika iela, Alūksne 12.08.2015. akceptēt būvniecības ieceri
11.08.2015. Ūdenstilpnes un hidrotehniskās būves “Jaunniedras”, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads 12.08.2015. izdot būvatļauju
12.08.2015. Kolberģa ciema publisko teritoriju apgaismojuma izbūve Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads 12.08.2015. akceptēt būvniecības ieceri
12.08.2015. Pilssalas stadiona servisa centrs Pilssala, Alūksne 19.08.2015. akceptēt būvniecības ieceri
12.08.2015. Ārējā ūdensvada un kanalizācijas ierīkošana Uzvaras iela 25, Alūksne 14.08.2015. akceptēt būvniecības ieceri
14.08.2015. Saimniecības ēkas pārbūve Pils iela 22, Alūksne 28.08.2015. izdot būvatļauju
18.08.2015. Šķūņa pārbūve “Kadilas 1”, Annas pagasts, Alūksnes novads 19.08.2015. izdot būvatļauju
18.08.2015. Malkas šķūnis “Kultūras nams”, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads 24.08.2015. izdot būvatļauju
19.08.2015. Dzīvojamās mājas vienkāršotā fasādes atjaunošana Torņa iela 13, Alūksne 19.08.2015. akceptēt būvniecības ieceri
19.08.2015. Jaunlaicenes ciema publisko teritoriju apgaismojuma izbūve Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads 26.08.2015. izdot būvatļauju
21.08.2015. Caurtekas pārbūve “Viesturi 1”, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads 25.08.2015. akceptēt būvniecības ieceri
27.08.2015. Otrā pasaules kara karavīru apbedījuma vietas atjaunošana “Brāļu kapi”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads 27.08.2015. akceptēt būvniecības ieceri
27.08.2015. Bībeles muzeja / Tūrisma informācijas centra skvēra gājēju ceļu pārbūve Pils iela 25A, Alūksne 27.08.2015. akceptēt būvniecības ieceri
28.08.2015. Šķūņa nojaukšana “Kadilas 1”, Annas pagasts, Alūksnes novads 28.08.2015. akceptēt būvniecības ieceri
28.08.2015. Krāsu pase (fasādes apdares atjaunošana) Rūpniecības iela 4, Alūksne 01.09.2015. akceptēt būvniecības ieceriDati aktualizēti 21.08.1015.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv