Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldē saņemtie būvniecības iesniegumi/uzskaites kartes, būvprojekti, pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un saistībā ar tiem pieņemtie lēmumi


2015. gada septembrī Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības ieceres iesniegumi un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi

Dat. Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums
01.09.2015. Piebūve Torņa iela 57, Alūksne 01.09.2015. akceptēt būvniecības ieceri
02.09.2015. Pirts Viestura iela 5, Alūksne 02.09.2015. izdot būvatļauju
03.09.2015. Elektroapgādes pieslēgums Rožu iela 30, Alūksne 03.09.2015. akceptēt būvniecības ieceri
03.09.2015. Ēkas vienkāršotā fasādes atjaunošana Lielā Ezera iela 8, Alūksne 03.09.2015. akceptēt būvniecības ieceri
07.09.2015. Vides pieejamības uzlabošana Liepnas tautas namam “Birzītes”, Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes novads 07.09.2015. akceptēt būvniecības ieceri
09.09.2015. Pieslēgums pilsētas siltumtīkliem Lielā Ezera iela 2, 2B, Alūksne 09.09.2015. akceptēt būvniecības ieceri
10.09.2015. Dzīvojamās ēkas jumta seguma nomaiņa Rijukalna iela 5, Alūksne 10.09.2015. akceptēt būvniecības ieceri
11.09.2015. Vienkāršota fasāžu izejas fragmentu renovācija Helēnas iela 32, Alūksne 11.09.2015. akceptēt būvniecības ieceri
14.09.2015. Dzīvojamās mājas pārbūve Valkas iela 2, Alūksne 14.09.2015. izdot būvatļauju
21.09.2015. Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunbūve Robežu iela 20A, Alūksne 23.09.2015. izdot būvatļauju
22.09.2015. Aitu novietne “Bērzi”, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads 22.09.2015. izdot būvatļauju
28.09.2015. Vasaras māja un palīgēka “Dravnieki”, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads 30.09.2015. izdot būvatļauju
28.09.2015. Dravas māja un dravas noliktava “Birznieki 1”, Ziemera pagasts, Alūksnes novads 28.09.2015. akceptēt būvniecības ieceri
29.09.2015. Akvakultūras produktu audzēšanas cehs “Pūces”, Annas pagasts, Alūksnes novads 29.09.2015. izdot būvatļauju
29.09.2015. Foreļu dīķu kompleksa “Umāras foreles” pārbūve “Tūjas”, Annas pagasts, Alūksnes novads 29.09.2015. izdot būvatļauju
30.09.2015. Urbums Pils iela 22, Alūksne 30.09.2015. akceptēt būvniecības ieceri
       

Informācija aktualizēta: 05.10.2015.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv