Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldē saņemtie būvniecības iesniegumi/uzskaites kartes, būvprojekti, pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un saistībā ar tiem pieņemtie lēmumi


2015. gada oktobrī Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības ieceres iesniegumi un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi

Dat. Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums
02.10.2015. Pašvaldības autoceļa Garjuri-Lašķi pārbūve Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads 12.10.2015. izdot būvatļauju
02.10.2015. Pašvaldības autoceļa Auseji-Garjuri pārbūve Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads 12.10.2015. izdot būvatļauju
07.10.2015. Ūdensvada pieslēgums Mežinieku iela 2, Alūksne 08.10.2015. akceptēt būvniecības ieceri
08.10.2015. Jumta seguma maiņa Pils iela 70, Alūksne 08.10.2015. akceptēt būvniecības ieceri
08.10.2015. Ūdensvada pieslēgums Pils iela 76, Alūksne 08.10.2015. akceptēt būvniecības ieceri
12.10.2015. Dzīvokļu apvienošanas projekts apliecinājuma karte “Stari 1”, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads 12.10.2015. akceptēt būvniecības ieceri
12.10.2015. Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Brīvības iela 17-19, Alūksne 12.10.2015. akceptēt būvniecības ieceri
13.10.2015. “Pilssalas attīstība” 2.kārta Multifunkcionālā servisa ēka Pilssala, Alūksne 13.10.2015. izdot būvatļauju
16.10.2015. Pašvaldības autoceļa “Brenci-Sakvarne” pārbūve Malienas pagasts, Alūksnes novads 26.10.2015. izdot būvatļauju
16.10.2015. Pašvaldības autoceļa “P41-Cūku komplekss” pārbūve Malienas pagasts, Alūksnes novads 26.10.2015. izdot būvatļauju
16.10.2015. Pašvaldības autoceļa “Tomsona pagrieziens-Sebežnieki” pārbūve Malienas pagasts, Alūksnes novads 26.10.2015. izdot būvatļauju
19.10.2015. Žogs “Lāčusils”, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads 19.10.2015. akceptēt būvniecības ieceri
19.10.2015. Žogs “Kastaņi 1”, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads 19.10.2015. akceptēt būvniecības ieceri
19.10.2015. Pašvaldības autoceļa “Ieviņas-Laimiņas” pārbūve Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads 26.10.2015. izdot būvatļauju
19.10.2015. Pašvaldības autoceļa “Franciskopole-Kavaci” pārbūve Liepnas pagasts, Alūksnes novads 26.10.2015. izdot būvatļauju
21.10.2015. Kanalizācijas pieslēgums Brīvības iela 7A, Alūksne 21.10.2015. akceptēt būvniecības ieceri
26.10.2015. Vienkāršotā fasādes atjaunošana “Cielaviņas”, Liepnas pagasts, Alūksnes novads 26.10.2015. akceptēt
26.10.2015. Nojume “Kastaņi 1”, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads 26.10.2015. akceptēt būvniecības ieceri
26.10.2015. Akvakultūras produktu pārstrādes cehs “Pūces”, Annas pagasts, Alūksnes novads 26.10.2015. izdot būvatļauju
27.10.2015. Mārkalnes skolas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana “Pūcītes”, Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads 28.10.2015. akceptēt būvniecības ieceri
28.10.2015. Drenāžas sistēmas izbūve Pils, Lauku, Rīgas ielas Alūksne 03.11.2015. akceptēt būvniecības ieceri
28.10.2015. Telpu grupas vienkāršotā atjaunošana Pils iela 34-23, Alūksne 03.11.2015. akceptēt būvniecības ieceri
28.10.2015. Telpu grupas vienkāršotā atjaunošana Pils iela 34-67, Alūksne 03.11.2015. akceptēt būvniecības ieceri
28.10.2015. Pašvaldības autoceļa “Karvas pagrieziens-Skujenieki-Dimdenieki-Čukstu karjers” pārbūve Alsviķu pagasts, Alūksnes novads 03.11.2015. izdot būvatļauju
29.10.2015. Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Jāņkalna iela 45-4, Alūksne  
       
       

Informācija aktualizēta: 03.11.2014.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv