Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldē saņemtie būvniecības iesniegumi/uzskaites kartes, būvprojekti, pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un saistībā ar tiem pieņemtie lēmumi


2015. gada novembrī Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības ieceres iesniegumi un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi

Dat. Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums

03.11.2015.

Ražošanas iekārtas gāzes apgāde

“Galdusalas 1”, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads

03.11.2015. akceptēt būvniecības ieceri

05.11.2015.

Pašvaldības autoceļa “Pļevna-Stuburova” pārbūve

Pededzes pagasts, Alūksnes novads

20.11.2015. izdot būvatļauju

05.11.2015.

Pašvaldības autoceļa “Mežumuiža-Pakalni-Ezīšava-Vecāgas” posma “Mežumuiža-Pakalni-Ezīšava” pārbūve

Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads

20.11.2015. izdot būvatļauju

05.11.2015.

Administratīvās ēkas lietošanas veida maiņa bez pārbūves

“Krustceles”, Pededze, Pededzes pagasts, Alūksnes novads

05.11.2015. akceptēt būvniecības ieceri

29.10.2015.

Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana

Jāņkalna iela 45-4, Alūksne

05.11.2015. akceptēt būvniecības ieceri

09.11.2015.

Zuzannas dīķa malas nostiprināšana

Pils iela 74, Alūksne

10.11.2015. akceptēt būvniecības ieceri

09.11.2015.

Nedzīvojamās (saimniecības) ēkas nojaukšana

Ojāra Vācieša iela 2B, Alūksne

10.11.2015. akceptēt būvniecības ieceri

09.11.2015.

20 kV EPL pārbūve līnijās VL-26 un AL-26 no atdalītāja A29-3 līdz TP-1019, Kalnadruvas

Kalnadruvas, Alūksne

09.11.2015. akceptēt būvniecības ieceri

11.11.2015.

Skolas ēkas 7.-9.klašu korpusa vienkāršotā fasādes atjaunošana

Glika iela 10, Alūksne

11.11.2015. akceptēt būvniecības ieceri

11.11.2015.

Inženierbūves “Dambja tilts” slūžu atjaunošana

Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads

17.11.2015. izdot būvatļauju

13.11.2015.

Saules bateriju sistēma “Romeškalna” muižas ēkai elektroenerģijas ražošanai

“Romeškalns”, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads

13.11.2015. akceptēt būvniecības ieceri

13.11.2015.

Saules kolektoru sistēma “Romeškalna” muižas ēkai siltā ūdens sagatavošanai

“Romeškalns”, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads

13.11.2015. akceptēt būvniecības ieceri

20.11.2015.

Noliktava 1

“Ozoli 1”, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads

20.11.2015. izdot būvatļauju

23.11.2015.

Ceļa Lūkuži-Gotlupi-Nāzupi pārbūve

Kalncempju pagasts, Alūksnes novads

26.11.2015. izdot būvatļauju

23.11.2015.

Ceļa Atte-Lejas pārbūve

Annas pagasts, Alūksnes novads

26.11.2015. izdot būvatļauju

23.11.2015.

Ceļa Rūķīši-Gribažas pārbūve

Jaunannas pagasts, Alūksnes novads

26.11.2015. izdot būvatļauju

23.11.2015.

Ārējā ūdensvada ierīkošana

Helēnas iela 15A-1, Alūksne

 

23.11.2015.

Žogs

Šķūņu iela 10, Alūksne

23.11.2015. akceptēt būvniecības ieceri

23.11.2015.

Valsts robežsardzes joslas infrastruktūras gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu izbūve

LR un KF robeža, Alūksnes novads

24.11.2015. izdot būvatļauju

24.11.2015.

Ārējās ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumtīklu būvniecība

Pils iela 70, Alūksne

26.11.2015. akceptēt būvniecības ieceri

24.11.2015.

Bambāļi-Tortuži-Dēliņkalns ceļa pārbūve

Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads

26.11.2015. izdot būvatļauju

24.11.2015.

Jaunlaicene-Dauguļi-Vidzemes šoseja ceļa pārbūve

Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads

26.11.2015. izdot būvatļauju

24.11.2015.

Jaunlaicene-Jānīši-Balti ceļa pārbūve

Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads

26.11.2015. izdot būvatļauju

24.11.2015.

Elektrotīkla pieslēgums ielu apgaismojumam

Rūpniecības iela, Alūksne

24.11.2015. akceptēt būvniecības ieceri

24.11.2015.

Ielu apgaismojuma pārbūve

Mežinieku iela, Alūksne

26.11.2015. akceptēt būvniecības ieceri

24.11.2015.

Ielu apgaismojuma pārbūve sporta centra “Mežinieki” slēpošanas trasē

“Mežinieki 1”, “Paideru skola”, “Valsts mežs 36560090095”, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads

26.11.2015. akceptēt būvniecības ieceri

24.11.2015.

Šautuves ēkas nojaukšana

Kanaviņu iela 14B, Alūksne

26.11.2015. akceptēt būvniecības ieceri

30.11.2015.

Palīgēkas jaunbūve

Ezermalas iela 19, Alūksne

30.11.2015. izdot būvatļauju

30.11.2015.

Divu palīgēku jaunbūve

“Purvi”, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads

30.11.2015. akceptēt būvniecības ieceri

30.11.2015.

Divas palīgēkas

“Blāzmas”, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads

30.11.2015. akceptēt būvniecības ieceri

 

 

 

 


Informācija aktualizēta: 16.12.2015.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv