Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldē saņemtie būvniecības iesniegumi/uzskaites kartes, būvprojekti, pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un saistībā ar tiem pieņemtie lēmumi


2015. gada decembrī Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības ieceres iesniegumi un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi

Dat. Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums

01.12.2015.

Palīgēkas piebūve

Pūpolu iela 6, Alūksne

09.12.2015. izdot būvatļauju

08.12.2015.

Vienkāršotā fasādes atjaunošana

Pils iela 60, Alūksne

08.12.2015. akceptēt būvniecības ieceri

08.12.2015.

Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana

Pils iela 40-60, Alūksne

08.12.2015. akceptēt būvniecības ieceri

09.12.2015.

Veikala telpu ierīkošana

Pils iela 70-4, Alūksne, Alūksnes novads

09.12.2015. izdot būvatļauju

09.12.2015.

Darbnīca

“Ziemeļi”, Malienas pagasts, Alūksnes novads

09.12.2015. izdot būvatļauju

11.12.2015.

Palīgēka

“Bērzi”, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads

11.12.2015. akceptēt būvniecības ieceri

11.12.2015.

SP “Attīrīšanas iekārtas” ierīkošana

“Aizupītes”, Alsviķu pagasts, Alūksne, Ziemera pagasts, Alūksnes novads

17.12.2015. izdot būvatļauju

11.12.2015.

Dzīvojamās mājas vienkāršotā atjaunošana

“Ausmas”, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads

11.12.2015. akceptēt būvniecības ieceri

14.12.2015.

Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku būvniecība

Krišjāņa Barona iela 17, Alūksne

14.12.2015. izdot būvatļauju

15.12.2015.

Ēkas fasādes (paneļu sienu)  siltināšana

Ojāra Vācieša iela 10, Alūksne

16.12.2015. akceptēt būvniecības ieceri

17.12.2015.

SP “Attīrīšanas iekārtas” ierīkošana

“Aizupītes”, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads

17.12.2015. izdot būvatļauju

17.12.2015.

Pirts

Krišjāņa Barona iela 15B, Alūksne

17.12.2015. akceptēt būvniecības ieceri

23.12.2015.

Laivu piestātņu izbūve Alūksnes ezerā

Alūksne, Alūksnes novads

23.12.2015. akceptēt būvniecības ieceriInformācija aktualizēta: 06.01.2015.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv