Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldē saņemtie būvniecības iesniegumi/uzskaites kartes, būvprojekti, pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un saistībā ar tiem pieņemtie lēmumi


2016. gada janvārī Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības ieceres iesniegumi un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat. Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums

05.01.2016.

20 kV EPL pārbūve līnijā KL-27 T-1110

Pededzes pagasts, Alūksnes novads

05.01.2016. akceptēt būvniecības ieceri

06.01.2016.

Kazu novietne ar piena māju

“Jaunpuntuži”, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads

13.01.2016. izdot būvatļauju

07.01.2016.

Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana

Pils iela 38-7, Alūksne

08.01.2016. akceptēt būvniecības ieceri

11.01.2016.

Šķūņa jaunbūve

“Tortuži-1”, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads

15.01.2016. izdot būvatļauju

12.01.2016.

Rūpniecības ielas pārbūve

Rūpniecības iela, Alūksne

28.01.2016. izdot būvatļauju

19.01.2016.

Ķiploku žāvēšanas jaunbūve un ķiploku glabātava

“Cīrulīši 4”, Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads

19.01.2016. akceptēt būvniecības ieceri

25.01.2016.

Pludmales un piknika teritorijas labiekārtošana Pilssalā

“Pilssala”, Alūksne

01.02.2016. izdot būvatļauju

25.01.2016.

Dzīvojamās mājas pārbūve

“Vālodzītes-1”, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads

29.01.2016. izdot būvatļauju

25.01.2016.

Lietotāja ārējā elektroapgāde pieslēgumam Jaunlaicenes industriālajai teritorijai “Krautnes”

Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads

02.02.2016. izdot būvatļauju

26.01.2016.

Dzīvojamās mājas pārbūve un palīgēkas-pirts novietošana

Mežinieku iela 12B, Alūksne

27.01.2016. izdot būvatļauju

28.01.2016.

KP “Matisēni” ierīkošana

Matisene, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads

02.02.2016. akceptēt būvniecības ieceri

28.01.2016.

Z.g.”Mierlauki” meliorācijas sistēmu pārbūve

“Mierlauki”, Liepnas pagasts, Alūksnes novads

02.02.2016. izdot būvatļaujuInformācija aktualizēta: 01.02.2016.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv