Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldē saņemtie būvniecības iesniegumi/uzskaites kartes, būvprojekti, pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un saistībā ar tiem pieņemtie lēmumi


     2016. gada februārī Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumi – uzskaites kartes un saistībā ar tām pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat. Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums

02.02.2016.

Lauksaimniecībā izmantojama palīgēka-liellopu novietne

“Druviņas-2”, Ziemera pagasts, Alūksnes novads

02.02.2016. akceptēt būvniecības ieceri

02.02.2016.

“Dzintari-Cīņas” ceļa pārbūve

Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads

16.02.2016. izdot būvatļauju

02.02.2016.

“Rijukalns-Vengerski” ceļa pārbūve

Ziemera pagasts, Alūksnes novads

16.02.2016. izdot būvatļauju

02.02.2016.

“Indrāni-Blūmji-Gailīši” ceļa pārbūve

Ziemera pagasts, Alūksnes novads

16.02.2016. izdot būvatļauju

02.02.2016.

“Stūrīši-Ziemeri” ceļa pārbūve

Ziemera pagasts, Alūksnes novads

16.02.2016. izdot būvatļauju

02.02.2016.

“Atvases-Ziemeļnieki” ceļa pārbūve

Ziemera pagasts, Alūksnes novads

16.02.2016. izdot būvatļauju

02.02.2016.

“Ziemeri-Murati” ceļa pārbūve

Ziemera pagasts, Alūksnes novads

16.02.2016. izdot būvatļauju

03.02.2016.

Liellopu novietnes un šķūņa fasādes vienkāršotā atjaunošana

“Druviņas-2”, Ziemera pagasts, Alūksnes novads

03.02.2016. akceptēt būvniecības ieceri

03.02.2016.

Žogs

“Druviņas-2”, “Liepas”, Ziemera pagasts, Alūksnes novads

03.02.2016. akceptēt būvniecības ieceri

03.02.2016.

Liellopu novietnes, noliktava-inženierkomunikāciju būve un laukumi

“Lūdiķi”, “Lūdiķi-1”, “Lūdiķi-2”, Ziemera pagasts, Alūksnes novads

03.02.2016. akceptēt būvniecības ieceri

04.02.2016.

Šķūnis – lopbarības novietne

“Pakalni”, Zagorje, Pededzes pagasts, Alūksnes novads

04.02.2016. izdot būvatļauju

05.02.2016.

7.Siguldas kājnieku pulka kritušo karavīru pieminekļa kāpņu pārbūve

Pleskavas iela 1, Alūksne

05.02.2016. akceptēt būvniecības ieceri

08.02.2016.

Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana

Apes iela 6-62, Alūksne

08.02.2016. akceptēt būvniecības ieceri

10.02.2016.

KP “Mālupe” izbūve Kadiķi, Mālupes pagasts, Alūksnes novads

Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads

15.02.2016. akceptēt būvniecības ieceri

15.02.2016.

Saimniecības ēka

“Ezerlīči”, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads

16.02.2016. izdot būvatļauju

17.02.2016.

Ražotnes ēka un katlumāja

“Arāji”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads

23.02.2016. izdot būvatļauju

17.02.2016.

Biroja ēka

“Arāji”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads

23.02.2016. izdot būvatļauju

19.02.2016.

Žogu ierīkošana

“Auziņas”, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads

19.02.2016. akceptēt būvniecības ieceri

24.02.2016.

Dzīvojamās mājas un palīgēkas jaunbūve

Rožu iela 30, Alūksne

25.02.2016. izdot būvatļauju

25.02.2016.

Trenažieru zāles 034 un karavīru kluba 035 pārbūve (1.un 2.kārta)

Lāčplēša iela 1, Alūksne

01.03.2016. izdot būvatļauju

29.02.2016.

Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana

Cēsu iela 10-1, Alūksne

29.02.2016. akceptēt būvniecības ieceri

29.02.2016.

Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana

Apes iela 8-39, Alūksne

29.02.2016. akceptēt būvniecības ieceri

29.02.2016.

Baložu bulvāra pārbūve

Baložu bulvāris 8, Alūksne

 Informācija aktualizēta 01.03.2016.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv