Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldē saņemtie būvniecības iesniegumi/uzskaites kartes, būvprojekti, pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un saistībā ar tiem pieņemtie lēmumi


2016. gada martā Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības ieceres iesniegumi un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat. Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums

29.02.2016.

Baložu bulvāra pārbūve

Baložu bulvāris 8, Alūksne

04.03.2016. izdot būvatļauju

01.03.2016.

Ietves posma izbūve gar Pils ielu no iebrauktuves īpašumā Pils ielā 21 līdz Baložu bulvārim

Pils ielas posms no Baložu bulvāra līdz Pils ielai

01.03.2016. akceptēt būvniecības ieceri

04.03.2016.

Meža autoceļa “Ašusila ceļš” būvniecība

Liepnas pagasts, Alūksnes novads

04.03.2016. izdot būvatļauju

04.03.2016.

Palīgēka

“Jenši-1”, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads

15.03.2016. izdot būvatļauju

10.03.2016.

Daudzdzīvokļu māju iekšpagalma labiekārtojums

Pilsētas bulvāris 11, Alūksne

11.03.2016. akceptēt būvniecības ieceri

10.03.2016.

Daudzdzīvokļu māju iekšpagalma labiekārtojums

Torņa iela 9, Alūksne

11.03.2016. akceptēt būvniecības ieceri

10.03.2016.

Daudzdzīvokļu māju iekšpagalma labiekārtojums

Torņa iela 7, Alūksne

11.03.2016. akceptēt būvniecības ieceri

11.03.2016.

Lāčplēša, Vējakalna un Rijukalna ielu pārbūve

Lāčplēša, Vējakalna un Rijukalna ielas, Alūksne

16.03.2016. izdot būvatļauju

22.03.2016.

Lietotāja SIA 4PLUS pieslēguma ārējā elektroapgāde

“Ķieģeļi”, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads

29.03.2016. akceptēt būvniecības ieceri

23.03.2016.

Ziemeru pamatskolas sporta laukums

“Pamatskola”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads

30.03.2016. akceptēt būvniecības ieceri

24.03.2016.

Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana

Pils iela 40-45, Alūksne

30.03.2016. akceptēt būvniecības ieceri

29.03.2016.

Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana

Raiņa bulvāris 14-3, Alūksne

29.03.2016. akceptēt būvniecības ieceri

29.03.2016.

Dzīvojamās mājas jaunbūve

“Vārtiņi”, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads

29.03.2016. izdot būvatļauju

30.03.2016.

Dzīvojamās mājas pārbūve

“Kalnaķikuti-1”, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads

 

31.03.2016.

Malienas pamatskolas ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana

“Brenci 7”, Brenci, Malienas pagasts, Alūksnes novads

 


Informācija aktualizēta 05.04.2016.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv