Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldē saņemtie būvniecības iesniegumi/uzskaites kartes, būvprojekti, pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un saistībā ar tiem pieņemtie lēmumi2016. gada aprīlī Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības ieceres iesniegumi un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi

Dat. Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums

28.03.2016.

Ēkas daļas pārbūve ar lietošanas veida maiņu

Ojāra Vācieša iela 10, Alūksne, Alūksnes novads

20.04.2016. izdot būvatļauju

30.03.2016.

Dzīvojamās mājas pārbūve

“Kalnaķikuti-1”, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads

05.04.2016. izdot būvatļauju

31.03.2016.

Malienas pamatskolas ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana

“Brenci 7”, Brenci, Malienas pagasts, Alūksnes novads

 

05.04.2016.

Alūksnes stacijas šķūņa pārbūve

Jāņkalna iela 52, Alūksne

12.04.2016. izdot būvatļauju

07.04.2016.

Noliktava 2

“Zariņi”, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads

13.04.2016. izdot būvatļauju

11.04.2016.

Valsts nozīmes ūdensnotekas “Lejas strauts” atjaunošana

Kalncempju pagasts, Alūksnes novads

13.04.2016. izdot būvatļauju

12.04.2016.

Ēkas pārbūve

Brūža iela 8, Alūksne

12.04.2016. izdot būvatļauju

13.04.2016.

Saimniecības ēka

“Kastaņi-1”, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads

22.04.2016. akceptēt būvniecības ieceri

18.04.2016.

Ieejas mezglu atjaunošana

“Viļņi-3”, Strautiņi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads

20.04.2016. akceptēt būvniecības ieceri

21.04.2016.

Dzīvojamās mājas un divu saimniecības ēku jaunbūve

Valkas iela 20, Alūksne

27.04.2016. izdot būvatļauju

21.04.2016.

Dīķa paplašināšana

“Eglītes”, Liepnas pagasts, Alūksnes novads

22.04.2016. akceptēt būvniecības ieceri

22.04.2016.

Ārējā ūdensvada un kanalizācijas ierīkošana draudzes Svētdienas skolas ēkai

Helēnas iela 56, Alūksne

22.04.2016. akceptēt būvniecības ieceri

22.04.2016.

Ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgums

“Reiņi”, Liepnas pagasts, Alūksnes novads

22.04.2016. akceptēt būvniecības ieceri

22.04.2016.

Saimniecības ēka

Ezermalas iela 20A, Alūksne

22.04.2016. izdot būvatļauju

22.04.2016.

Caurtekas būve

a/c Noriņas-Siļķene, Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads

22.04.2016. akceptēt būvniecības ieceri

25.04.2016.

Palīgēka

Ganību iela 25, Alūksne

25.04.2016. akceptēt būvniecības ieceri

26.04.2016.

Dīķis – dzīvnieku dzirdinātava

“Sapņi”, Annas pagasts, Alūksnes novads

 

28.04.2016.

Valsts nozīmes ūdensnotekas “Liepkalnu strauts” atjaunošana

Mālupes pagasts, Alūksnes novads

02.05.2016. izdot būvatļauju

Informācija aktualizēta 02.05.2016.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv