Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldē saņemtie būvniecības iesniegumi/uzskaites kartes, būvprojekti, pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un saistībā ar tiem pieņemtie lēmumi


2016. gada maijā Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības ieceres iesniegumi un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi

Dat. Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums

31.03.2016.

Malienas pamatskolas ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana

“Brenci 7”, Brenci, Malienas pagasts, Alūksnes novads

10.05.2016. akceptēt būvniecības ieceri

26.04.2016.

Dīķis – dzīvnieku dzirdinātava

“Sapņi”, Annas pagasts, Alūksnes novads

10.05.2016. akceptēt būvniecības ieceri

02.05.2016.

Dārza māja

Strazdu iela 8, Alūksne

03.05.2016. izdot būvatļauju

02.05.2016.

SP “Kolberģis” pārbūve

Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads

02.05.2016. akceptēt būvniecības ieceri

05.05.2016.

Ietves izbūve Pils ielā posmā no Baložu bulvāra līdz iebrauktuvei Pils ielas 17 B, Alūksnē

Pils iela, Baložu bulvāris, Alūksne

10.05.2016. akceptēt būvniecības ieceri

09.05.2016.

Ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana

Dārza iela 4, Alūksne

10.05.2016. akceptēt būvniecības ieceri

09.05.2016.

Palīgēkas jaunbūve

Pils iela 26, Alūksne

09.05.2016. izdot būvatļauju

13.05.2016.

Teritorijas žogs

Ausekļa iela 6, Alūksne

13.05.2016. akceptēt būvniecības ieceri

17.05.2016. Lietus kanalizācijas sistēmas izbūve “Tempļakalna ielā” Tempļakalna iela, Alūksne 19.05.2016. akceptēt būvniecības ieceri
18.05.2016. Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Rijukalna ielā un ūdensvada izbūve Vējakalna ielā Alūksnē, Alūksnes novadā Rijukalna un Vējakalna ielas Alūksne  
18.05.2016. Elektrotīkla pieslēgums dzīvojamai mājai “Krustiņi”, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads 19.05.2016. akceptēt būvniecības ieceri
20.05.2016. Alūksnes muižas parka celiņu plāna un mazo arhitektūras formu projekts Pils iela 31, 74, 76, Alūksne 25.05.2016. akceptēt būvniecības ieceri
23.05.2016. Mauzoleja restaurācija Pils iela 31, Alūksne 24.05.2016. izdot būvatļauju
23.05.2016. Dzīvojamās mājas un palīgēkas jaunbūve “Krustiņi”, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads 24.05.2016. izdot būvatļauju
24.05.2016. TIC/Bībeles muzeja skvēra labiekārtošanas projekta II kārta Pils iela 25A, Alūksne 24.05.2016. akceptēt būvniecības ieceri
24.05.2016. Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Bērzu iela 7-33, Alūksne 24.05.2016. akceptēt būvniecības ieceri
25.05.2016. Žoga ierīkošana “Jaunzemi”, Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads 25.05.2016. akceptēt būvniecības ieceri
25.05.2016. Žogs Helēnas iela 31, Alūksne 25.05.2016. akceptēt būvniecības ieceri
26.05.2016. Viesnīcas pārbūve Merķeļa iela 16, Alūksne 31.05.2016. izdot būvatļauju
26.05.2016. Šķūnis Augusta iela 1B, Alūksne  
26.05.2016. Žogs Valkas iela 2, Alūksne 26.05.2016. akceptēt būvniecības ieceri
30.05.2016. Bruģakmens seguma izveide Pilssalā pie stadiona servisa centra Pilssala, Alūksne 30.05.2016. akceptēt būvniecības ieceri
30.05.2016. Jaunlaicenes industriālā teritorija “Krautne”, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads  
30.05.2016. Jaunlaicenes industriālā teritorija “Krautne”, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads  


Informācija aktualizēta 01.06.2016.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv