Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldē saņemtie būvniecības iesniegumi/uzskaites kartes, būvprojekti, pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un saistībā ar tiem pieņemtie lēmumi


2016. gada jūnijā Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības ieceres iesniegumi un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi

Dat. Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums

18.05.2016.

Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Rijukalna ielā un ūdensvada izbūve Vējakalna ielā Alūksnē, Alūksnes novadā

Rijukalna un Vējakalna ielas Alūksne

01.06.2016. izdot būvatļauju

26.05.2016.

Šķūnis

Augusta iela 1B, Alūksne

01.06.2016. akceptēt būvniecības ieceri

27.05.2016.

Malkas šķūnis

Merķeļa iela 6, Alūksne

01.06.2016. izdot būvatļauju

30.05.2016.

Jaunlaicenes industriālā teritorija

“Krautne”, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads

01.06.2016. izdot būvatļauju

30.05.2016.

Dzīvojamā māja

“Pumpuri”, Ziemera pagasts, Alūksnes novads

02.06.2016. izdot būvatļauju

01.06.2015.

Sporta zāles ģērbtuvju telpu grupas vienkāršota atjaunošana

“Pamatskola”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads

01.06.2016. akceptēt būvniecības ieceri

01.06.2016.

Dzīvojamās mājas jumta nomaiņa

Tirgotāju iela 12, Alūksne

01.06.2016. akceptēt būvniecības ieceri

01.06.2016.

Saimniecības ēkas pārbūve

Loka iela 8, Alūksne

02.06.2016. izdot būvatļauju

02.06.2016.

Teritorijas žogs

Melleņkalna iela 8A, Alūksne

02.06.2016. akceptēt būvniecības ieceri

02.06.2016.

Brāļu kapu Pils ielā 31, Alūksnē, Alūksnes novadā labiekārtošana

Pils iela 31, Alūksne

03.06.2016. akceptēt būvniecības ieceri

02.06.2016.

Brāļu kapi Pils ielā 31, Alūksnē, Alūksnes novadā

Pils iela 31, Alūksne

03.06.2016. akceptēt būvniecības ieceri

06.06.2016.

Palīgēkas – divu tirdzniecības centra nojumju nojaukšana

Latgales iela 3B, Alūksne

06.06.2016. akceptēt būvniecības ieceri

07.06.2016.

Ārējā ūdensvada ierīkošana mājai

“Kolberģis 1-1”, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads

07.06.2016. akceptēt būvniecības ieceri

07.06.2016.

Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana

Helēnas iela 54-10, Alūksne

07.06.2016. akceptēt būvniecības ieceri

08.06.2016.

Ārējā ūdensvada izbūve

Brūža iela 4A, Alūksne

09.06.2016. akceptēt būvniecības ieceri

08.06.2016.

Ārējās kanalizācijas izbūve

Brūža iela 4A, Alūksne

09.06.2016. akceptēt būvniecības ieceri

08.06.2016.

Ārējās kanalizācijas izbūve

Siguldas iela 10, Alūksne

09.06.2016. akceptēt būvniecības ieceri

08.06.2016.

Ārējās kanalizācijas izbūve

Uzvaras iela 11, Alūksne

09.06.2016. akceptēt būvniecības ieceri

08.06.2016.

Ārējā ūdensvada izbūve

Uzvaras iela 11, Alūksne

09.06.2016. akceptēt būvniecības ieceri

09.06.2016.

“Pilssalas attīstība”, 1.kārta Pastaigu takas ar makšķernieku platformām ezerā

Pilssala, Alūksne

15.06.2016. izdot būvatļauju

13.06.2016.

Gājēju ceļa izbūve no kultūras nama līdz sporta laukumam Alsviķos

Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads

13.06.2016. akceptēt būvniecības ieceri

13.06.2016.

Pašvaldības autoceļa “Jaunzemi-Zvirgzdiņi” (0.00km-0.47km) seguma atjaunošana

Jaunzemos, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā

13.06.2016. akceptēt būvniecības ieceri

13.06.2016.

Saimniecības ēka

Ezermalas iela 9, Alūksne

14.06.2016. izdot būvatļauju

15.06.2016.

20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-1218 F-2-4-1

Brīdaki, Ziemera pagasts, Alūksnes novads

15.06.2016. akceptēt būvniecības ieceri

20.06.2016.

Dzīvojamās mājas jaunbūve

“Jaunpuntuži”, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads

21.06.2016. izdot būvatļauju

21.06.2016.

20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-1347, Rullīši

Rullīši, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads

21.06.2016. akceptēt būvniecības ieceri

21.06.2016.

Ēkas vienkāršotā fasādes atjaunošana

Jāņkalna iela 45, Alūksne

21.06.2016. akceptēt būvniecības ieceri

21.06.2016.

Ēkas vienkāršotā fasādes atjaunošana

Tirgotāju iela 5, Alūksne

21.06.2016. akceptēt būvniecības ieceri

22.06.2016.

Teritorijas apgaismojuma izbūve no Tempļakana ielas līdz Līkajam bērzam Tepļakalna parkā

Tempļakalna iela, Alūksne

22.06.2016. akceptēt būvniecības ieceri

22.06.2016.

Tualete pie Uguns novērošanas skatu torņa

“Tempļakalna parks”, Alūksne

22.06.2016. akceptēt būvniecības ieceriInformācija aktualizēta 04.07.2016.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv