Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldē saņemtie būvniecības iesniegumi/uzskaites kartes, būvprojekti, pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un saistībā ar tiem pieņemtie lēmumi


2016. gada jūlijā Alūksnes novada būvvaldē akceptēšanai iesniegtie būvprojekti un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat. Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums

04.07.2016.

Saimniecības ēkas pārbūve

Rijukalna iela 3, Alūksne

04.07.2016. izdot būvatļauju

04.07.2016.

Noliktavas – elevatora vienkāršota fasādes atjaunošana

Krišjāņa Barona iela 1, Alūksne

04.07.2016. akceptēt būvniecības ieceri

04.07.2016.

Industriālā teritorija

Rūpniecības iela 1A, Alūksne

04.07.2016. izdot būvatļauju

05.07.2016.

Apaļās strūklakas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un restaurācija

Pils iela 31, Alūksne

05.07.2016. akceptēt būvniecības ieceri

05.07.2016.

Ovālās strūklakas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un restaurācija

Pils iela 31, Alūksne

05.07.2016. akceptēt būvniecības ieceri

05.07.2016.

Obeliska arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un restaurācija

Pils iela 31, Alūksne

05.07.2016. akceptēt būvniecības ieceri

05.07.2016.

Ēku pieslēgums pilsētas siltumtīkliem

Vidus iela 2, 2A, Alūksne

18.07.2016. akceptēt būvniecības ieceri

05.07.2016.

Garāžas vienkāršota fasādes atjaunošana

Pleskavas iela 6, Alūksne

05.07.2016. akceptēt būvniecības ieceri

06.07.2016.

20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-1052, Indzers

Indzers, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads

15.07.2016. akceptēt būvniecības ieceri

07.07.2016.

20 kV EPL pārbūve līnijā VL-26 no KP “Strauti” līdz atdalītājam V26-4

Liepnas pagasts, Alūksnes novads

15.07.2016. akceptēt būvniecības ieceri

07.07.2016.

Saimniecības ēkas jaunbūve

“Mežputni”, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads

14.07.2016. akceptēt būvniecības ieceri

08.07.2016.

Žogs

Lazdu iela 3, Alūksne

15.07.2016. akceptēt būvniecības ieceri

08.07.2016.

Ārējās kanalizācijas ierīkošana vidusskolas ēkai

Kanaviņu iela 14, Alūksne

08.07.2016. akceptēt būvniecības ieceri

11.07.2016.

Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana

Apes iela 12-42, Alūksne

11.07.2016. akceptēt būvniecības ieceri

11.07.2016.

Fiziskās sagatavotības un vingrošanas telpu vienkāršotā atjaunošana

Jāņkalna iela 43, Alūksne

11.07.2016. akceptēt būvniecības ieceri

11.07.2016.

Ārējā ūdensvada un kanalizācijas ierīkošana mājai

Miera iela 14A, Alūksne

11.07.2016. akceptēt būvniecības ieceri

12.07.2016.

Pašvaldības autoceļa “Pamatskolas ceļš Nr.1” asfaltbetona seguma atjaunošana

Brenci, Malienas pagasts, Alūksnes novads

15.07.2016. akceptēt būvniecības ieceri

12.07.2016.

Skolas internāta vienkāršotā fasādes atjaunošana

Jāņkalna iela 51, Alūksne

15.07.2016. akceptēt būvniecības ieceri

18.07.2016.

Pašvaldības autoceļa “Līvkalni-Nēķene” (0.00-0.60km) seguma atjaunošana

Strautiņi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads

18.07.2016. akceptēt būvniecības ieceri

18.07.2016.

Nojume

“”Silmači-1”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads

18.07.2016. akceptēt būvniecības ieceri

18.07.2016.

Dzīvokļa lietošanas veida maiņa bez pārbūves

“Bērzulejas-1”, Mārkalne, Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads

18.07.2016. akceptēt būvniecības ieceri

18.07.2016.

Alūksnes stacijas ēkas jumta seguma nomaiņa

Jāņkalna iela 52, Alūksne

18.07.2016. akceptēt būvniecības ieceri

18.07.2016.

Rīgas ielas pārbūve

Rīgas iela, Alūksne

20.07.2016. izdot būvatļauju

18.07.2016.

Meža autoceļa “Grīvnieku ceļš” būve

Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads

27.07.2016. izdot būvatļauju

18.07.2016.

Tehnikas novietne

Parka iela 2C, Alūksne

 

19.07.2016.

Paviljons-rotonda

“Tempļakalna parks”, Alūksne

21.07.2016. izdot būvatļauju

20.07.2016.

20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-1062, Skopiņi

Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads

25.07.2016. akceptēt būvniecības ieceri

25.07.2016.

Ēkas pieslēgums pilsētas siltumtīkliem

Jāņkalna iela 49/2, Alūksne

25.07.2016. akceptēt būvniecības ieceri

25.07.2016.

Ārējā ūdensvada un kanalizācijas ierīkošana mājai

Torņa iela 14, Alūksne

25.07.2016. akceptēt būvniecības ieceri

25.07.2016.

Spēļu zāles ārējā elektroapgāde

Pils iela 27A, Alūksne

25.07.2016. akceptēt būvniecības ieceri

27.07.2016.

Žoga uzstādīšana

Ziemeru iela 12, Alūksne

 

27.07.2016.

Žoga uzstādīšana

Parka iela 2C, Alūksne

 

27.07.2016.

Saimniecības ēka

Valkas iela 21, Alūksne

28.07.2016. izdot būvatļauju

28.07.2016.

Alūksnes industriālais parks

Rūpniecības iela 7 un 7A, Alūksne

28.07.2016. izdot būvatļauju

28.07.2016.

Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana

Dzirnavu iela 3-17, Alūksne

28.07.2016. akceptēt būvniecības ieceri


Dati aktualizēti 02.08.1016.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv