Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldē saņemtie būvniecības iesniegumi/uzskaites kartes, būvprojekti, pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un saistībā ar tiem pieņemtie lēmumi


2016. gada augustā Alūksnes novada būvvaldē akceptēšanai iesniegtie būvprojekti un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat. Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums

18.07.2016.

Tehnikas novietne

Parka iela 2C, Alūksne

15.08.2016. izdot būvatļauju

27.07.2016.

Žoga uzstādīšana

Ziemeru iela 12, Alūksne

15.08.2016. akceptēt būvniecības ieceri

27.07.2016.

Žoga uzstādīšana

Parka iela 2C, Alūksne

15.08.2016. akceptēt būvniecības ieceri

29.07.2016.

Palīgēkas pārbūve

Tempļakalna iela 6A, Alūksne

08.08.2016. izdot būvatļauju

02.08.2016.

20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-1015, Apekalns

Apekalns, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads

03.08.2016. akceptēt būvniecības ieceri

03.08.2016.

Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torņa pārbūve

“Pilssala”, Alūksne

09.08.2016. izdot būvatļauju

05.08.2016.

Nobrauktuves ierīkošana ar caurtekas izbūvi

Latgales iela 26A, Alūksne

08.08.2016. akceptēt būvniecības ieceri

08.08.2016.

Ratiņu novietne

Pils iela 15, Alūksne

08.08.2016. akceptēt būvniecības ieceri

11.08.2016.

Lietus kanalizācijas sistēmas pārbūve

Lielā Ezera iela pie Lielā Ezera ielas 21, Alūksne

11.08.2016. akceptēt būvniecības ieceri

11.08.2016.

Dārza mājas pārbūve

Stirnu iela 8, Alūksne

11.08.2016. izdot būvatļauju

15.08.2016.

Koksnes žāvēšanas kamera

“Ķieģeļi”, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads

23.08.2016. izdot būvatļauju

17.08.2016.

Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana

Brīvības iela 17-9, Alūksne

17.08.2016. akceptēt būvniecības ieceri

23.08.2016.

Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana

Pilsētas bulvāris 11-9, Alūksne

23.08.2016. akceptēt būvniecības ieceri

23.08.2016.

Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana

Ganību iela 1-34, Alūksne

23.08.2016. akceptēt būvniecības ieceri

23.08.2016.

Meža autoceļa “Audriņu ceļš” būve

Alsviķu pagasts, Alūksnes novads

31.08.2016. izdot būvatļauju

23.08.2016.

Meža autoceļa “Ulda ceļš” būve

Alsviķu pagasts, Alūksnes novads

31.08.2016. izdot būvatļauju

25.08.2016.

Caurteka

Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads

31.08.2016. akceptēt būvniecības ieceri

29.08.2016.

Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana

Jāņkalna iela 49-2-27, Alūksne

29.08.2016. akceptēt būvniecības ieceri

31.08.2016.

Mansarda ierīkošana

Liepu iela 8, Alūksne

31.08.2016. akceptēt būvniecības ieceri

31.08.2016.

Dzīvojamās mājas vienkāršota fasādes atjaunošana

Vējakalna iela 3, Alūksne

31.08.2016. akceptēt būvniecības ieceri
Dati aktualizēti 01.09.1016.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv