Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldē saņemtie būvniecības iesniegumi/uzskaites kartes, būvprojekti, pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un saistībā ar tiem pieņemtie lēmumi


2015. gada septembrī Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības ieceres iesniegumi un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi

Dat. Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums

01.09.2016.

Nojume

“Lakstīgalas”, Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads

01.09.2016. akceptēt būvniecības ieceri

01.09.2016.

Apgaismojuma izbūve gar pašvaldības autoceļu “Struņķene-Laines”

Beja, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads

01.09.2016. akceptēt būvniecības ieceri

02.09.2016.

Apsardzes ēkas jaunbūve

“Korneti-1”, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads

02.09.2016. akceptēt būvniecības ieceri

05.09.2016.

20 kV EPL pārbūve līnijā VL-26 no TP-1121 līdz balstam Nr.448

Liepnas pagasts, Alūksnes novads

08.09.2016. akceptēt būvniecības ieceri

09.09.2016.

Pomonas templis

Pils iela 31, Alūksne

28.09.2016. akceptēt būvniecības ieceri

09.09.2016.

Putnu paviljona restaurācija

Pils iela 31, Alūksne

20.09.2016. akceptēt būvniecības ieceri

13.09.2016.

20 kV EPL pārbūve līnijā AL-29 T-1105 no TP-1105 līdz balstam Nr.38

Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads

20.09.2016. akceptēt būvniecības ieceri

14.09.2016.

Garāžas vienkāršotā fasādes atjaunošana

Pils iela 15A, Alūksne

 

14.09.2016.

Katlu mājas lietošanas veida maiņa bez pārbūves

Merķeļa iela 18, Alūksne

29.09.2016. akceptēt būvniecības ieceri

16.09.2016.

Pašvaldības autoceļa “Mālupe-Purmala” pārbūve

Mālupes pagasts, Alūksnes novads

26.09.2016. izdot būvatļauju

19.09.2016.

Dzīvojamās mājas jaunbūve un divu palīgēku pārbūve

Tempļakalna iela 4, Alūksne

 

19.09.2016.

20 kV EPL pārbūve līnijā AL-29 T-1104 no atdalītāja T-1104 līdz TP-1104

Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads

 

20.09.2016.

Caurtekas un gūliju pārbūve Miera ielā

Miera iela 1, Alūksne

 

22.09.2016.

Pašvaldības autoceļa “Mālupe-Priedulāji” (0,04km-0,51km) seguma atjaunošana

Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads

29.09.2016. akceptēt būvniecības ieceri

23.09.2016.

27 dzīvokļu mājas vienkāršota fasādes atjaunošana

Rīgas iela 12, Alūksne

26.09.2016. akceptēt būvniecības ieceri

27.09.2016.

Dzīvojamās mājas nojaukšana

Tempļakalna iela 10A, Alūksne

28.09.2016. akceptēt būvniecības ieceri

27.09.2016.

Atklātā grāvja izbūve

Tālavas iela 13, Alūksne

29.09.2016. akceptēt būvniecības ieceri

28.09.2016.

Jauna pieslēguma ierīkošana objektam “Garoži”

“Garoži”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads

 Informācija aktualizēta: 03.10.2016.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv