Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldē saņemtie būvniecības iesniegumi/uzskaites kartes, būvprojekti, pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un saistībā ar tiem pieņemtie lēmumi


2015. gada oktobrī Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības ieceres iesniegumi un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi

Dat. Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums

14.09.2016.

Garāžas vienkāršotā fasādes atjaunošana

Pils iela 15A, Alūksne

18.10.2016. akceptēt būvniecības akceptu

19.09.2016.

Dzīvojamās mājas jaunbūve un divu palīgēku pārbūve

Tempļakalna iela 4, Alūksne

 

19.09.2016.

20 kV EPL pārbūve līnijā AL-29 T-1104 no atdalītāja T-1104 līdz TP-1104

Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads

17.10.2016. akceptēt būvniecības ieceri

20.09.2016.

Caurtekas un gūliju pārbūve Miera ielā

Miera iela 1, Alūksne

20.09.2016. akceptēt būvniecības ieceri

28.09.2016.

Jauna pieslēguma ierīkošana objektam “Garoži”

“Garoži”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads

06.10.2016. akceptēt būvniecības ieceri

03.10.2016.

Meža autoceļa “Mārtiņa ceļš” būve

Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads

04.10.2016. izdot būvatļauju

06.10.2016.

Applūstošās teritorijas avārijas situācijas likvidēšana Ziemeru ielā

Ziemeru iela, Alūksne

06.10.2016. akceptēt būvniecības ieceri

07.10.2016.

Ģimenes atpūtas vietas labiekārtojums

“Dāboli”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads

07.10.2016. akceptēt būvniecības ieceri

17.10.2016.

Ēkas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana

Pils iela 72, Alūksne

17.10.2016. akceptēt būvniecības ieceri

18.10.2016.

Jauna pieslēguma ierīkošana objektam “Pullans 157”

“Pullans 157”, Pullans, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads

21.10.2016. akceptēt būvniecības ieceri

20.10.2016.

Sporta zāles dušas telpu durvju ailas paplašināšana

“Pamatskola”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads

21.10.2016. izdot būvatļauju

21.10.2016.

Jaunlaicenes tautas nama vienkāršotā fasādes atjaunošana

“Līgotņi”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads

21.10.2016. akceptēt būvniecības ieceri

27.10.2016.

Ārējā ūdensvada un kanalizācijas ierīkošana mājai

Miera iela 28B, Alūksne

27.10.2016. akceptēt būvniecības ieceriInformācija aktualizēta: 01.11.2016.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv