Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldē saņemtie būvniecības iesniegumi/uzskaites kartes, būvprojekti, pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un saistībā ar tiem pieņemtie lēmumi


2014. gada novembrī Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības ieceres iesniegumi un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi

Dat. Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums

01.11.2016.

Ievas ezera atpūtas vietas labiekārtošana

“Ievas ezers”, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads

03.11.2016. akceptēt būvniecības ieceri

01.11.2016.

Uguns novērošanas tornis

“Tornis”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads

22.11.2016. izdot būvatļauju

07.11.2016.

Palīgēkas jaunbūve

“Sniedziņi-1”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads

07.11.2016. izdot būvatļauju

08.11.2016.

Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana

Apes iela 8-21, Alūksne

10.11.2016. akceptēt būvniecības ieceri

10.11.2016.

Spiedvada kanalizācijas atjaunošana

Lāčplēša iela 1, Alūksne

10.11.2016. akceptēt būvniecības ieceri

10.11.2016.

Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūve

Kārklu iela, Alūksne

10.11.2016. akceptēt būvniecības ieceri

11.11.2016.

Treileru laukums

“Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads

22.11.2016. izdot būvatļauju

11.11.2016.

Liepnas tautas nama vienkāršotā atjaunošana

“Birzītes”, Liepnas pagasts, Alūksnes novads

24.11.2016. akceptēt būvniecības ieceri

11.11.2016.

Meža autoceļa “Pērdejas ceļš” 2.908 km būve

Liepnas pagasts, Alūksnes novads

24.11.2016. izdot būvatļauju

11.11.2016.

Meža autoceļa “Apvedceļš” 5,297 km pārbūve

Liepnas pagasts, Alūksnes novads

24.11.2016. izdot būvatļauju

11.11.2016.

Treileru laukums

“Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads

24.11.2016. izdot būvatļauju

17.11.2016.

Dzīvojamās mājas vienkāršotā atjaunošana

“Niedrītes”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads

17.11.2016. akceptēt būvniecības ieceri

17.11.2016.

Palīgēka

“Niedriņas”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads

17.11.2016. akceptēt būvniecības ieceri

22.11.2016.

Jaunannas Mūzikas un mākslas skolas sporta laukuma pārbūve

“Zvaniņi”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads

25.11.2016. akceptēt būvniecības ieceri

22.11.2016.

Jaunannas Tautas nama teritorijas publiskās infrastruktūras labiekārtošana

“Zīles”, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads

25.11.2016. akceptēt būvniecības ieceri

22.11.2016.

Transformatoru apakšstacijas TP-1213 nojaukšana

“Sibendruvas”, Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads

25.11.2016. akceptēt būvniecības ieceri

22.11.2016.

Transformatora apakšstacijas TP-1034 nojaukšana

Aldaru iela 3, Alūksne

25.11.2016. akceptēt būvniecības ieceri

22.11.2016.

Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana

Pils iela 34-53, Alūksne

25.11.2016. akceptēt būvniecības ieceri

22.11.2016.

Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana

Merķeļa iela 19-4, Alūksne

25.11.2016. akceptēt būvniecības ieceri

22.11.2016.

Jauna pieslēguma ierīkošana dzīvojamai mājai

Latgales iela 26A, Alūksne

25.11.2016. akceptēt būvniecības ieceri

22.11.2016.

Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana

Vidus iela 5-25, Alūksne

25.11.2016. akceptēt būvniecības ieceri

22.11.2016.

Elektrolīnijas pieslēgums industriālajai teritorijai

Rūpniecības iela 1A, Alūksne

01.12.2016. izdot būvatļauju

24.11.2016.

Meža meliorācijas sistēmas “Lāču dārzs” pārbūve

Jaunalūksnes, Pededzes pagasts, Alūksnes novads

01.12.2016. izdot būvatļauju

24.11.2016.

Pašvaldības autoceļa “Jaundauguļi-Luguži” caurtekas atjaunošana

Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads

24.11.2016. akceptēt būvniecības ieceri

25.11.2016.

Pašvaldības autoceļa “Darbnīcas-Līvāni” pārbūve

Ilzenes pagasts, Alūksnes novads

 

25.11.2016.

Pašvaldības autoceļa “Siveci-Darbnīcas” pārbūve

Ilzenes pagasts, Alūksnes novads

 

25.11.2016.

Pašvaldības autoceļa “Liepiņi-Jaunzemi” pārbūve

Ilzenes pagasts, Alūksnes novads

 

25.11.2016.

Alūksnes vidusskolas ēkas, pieguļošās teritorijas un sporta laukuma atjaunošana

Kanaviņu iela 14, 14B, Alūksne

02.12.2016.


Informācija aktualizēta: 02.12.2016.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv