Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldē saņemtie būvniecības iesniegumi/uzskaites kartes, būvprojekti, pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un saistībā ar tiem pieņemtie lēmumi


2016. gada decembrī Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības ieceres iesniegumi un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi

Dat. Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums

25.11.2016.

Pašvaldības autoceļa “Darbnīcas-Līvāni” pārbūve

Ilzenes pagasts, Alūksnes novads

08.12.2016. izdot būvatļauju

25.11.2016.

Pašvaldības autoceļa “Siveci-Darbnīcas” pārbūve

Ilzenes pagasts, Alūksnes novads

08.12.2016. izdot būvatļauju

25.11.2016.

Pašvaldības autoceļa “Liepiņi-Jaunzemi” pārbūve

Ilzenes pagasts, Alūksnes novads

08.12.2016. izdot būvatļauju

01.12.2016.

Mazvērtīgu ēku nojaukšana

Lāčplēša iela 1, Alūksne

08.12.2016. izdot būvatļauja

05.12.2016.

Divu siltumnīcu jaunbūve

“Sprogas”, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads

08.12.2016. izdot būvatļauju

05.12.2016.

Ārējā un iekšējā kanalizācijas tīkla pārbūve

Ojāra Vācieša iela 8, Alūksne

06.12.2016. akceptēt būvniecības ieceri

05.12.2016.

Dzīvnieku mājas teritorijas labiekārtošana

Ošu iela 5, Alūksne

06.12.2016. akceptēt būvniecības ieceri

06.12.2016.

Ziemeru pamatskolas sporta laukums

“Pamatskola”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads

06.12.2016. akceptēt būvniecības ieceri

06.12.2016.

Dzīvojamās mājas vienkāršota fasādes atjaunošana

“Ziemerpils”, Ziemera pagasts, Alūksnes novads

06.12.2016. akceptēt būvniecības ieceri

12.12.2016.

Tehnikas novietnes jaunbūve

“Asteres”, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads

12.12.2016. izdot būvatļauju

12.12.2016.

Sporta zāles ģērbtuvju telpu grupas vienkāršota atjaunošana

“Pamatskola”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads

12.12.2016. akceptēt būvniecības ieceri

16.12.2016.

Meža ceļa “Siliņa ceļš” Pk 00+00 – Pk12+00 jauna būvniecība

Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads

19.12.2016. izdot būvatļauju

19.12.2016.

Sadalošas sienas ierīkošana

Miera iela 12E, Alūksne

19.12.2016. akceptēt būvniecības ieceri

29.12.2016.

Kanalizācijas sistēmas izbūve treileru laukumam

“Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads

29.12.2016. akceptēt būvniecības ieceri

29.12.2016.

Romeškalna skolas ēkas telpu grupas vienkāršota atjaunošana

“Romeškalns”, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads

29.12.2016. akceptēt būvniecības ieceri

30.12.2016.

Pašapkalpošanās tūrisma informācijas punkts

“Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads

30.12.2016. akceptēt būvniecības ieceri

30.12.2016.

Pašapkalpošanās tūrisma informācijas punkts

Valsts a/c A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža 191, 5 km

30.12.2016. akceptēt būvniecības ieceriInformācija aktualizēta: 04.01.2017.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv