Arhīvs par mēnesi: maijs 2018

Izsludina konkursu apbūves tiesības iegūšanai Alūksnes ezera krastā

Alūksnes novada pašvaldība izsludina konkursu apbūves tiesības iegūšanai Alūksnes ezera krastā plānotā projekta “Veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveide” īstenošanai. Konkursa mērķis: konkursa kārtībā atklātā, caurskatāmā un nediskriminējošā veidā atrast piemērotāko zemes gabalu publiskas apbūves tiesībai pie Alūksnes ezera – Eiropas…
Lasīt visu

Sociālās, izglītības, kultūras komitejas 16.05.2018. sēdes darba kārtība

Darba kārtībā: 1. Par darba kārtību. 2. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Ziemeru pamatskolas organizētajai nometnei “Gribu zināt!”. 3. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Bejas pamatskolas organizētajai nometnei “Raibā nedēļa”. 4. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja organizētajai…
Lasīt visu

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

  SIA “Alūksnes Putnu Ferma” mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana. Paredzētās darbības vieta: īpašums “Putni” (kadastra Nr. 36960080051, zemes vienībās ar adastra numuriem 36960080051, 36960080052 un 36960080177), Ziemera pagasts, Alūksnes novads. Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Alūksnes putnu ferma”, reģ….
Lasīt visu