Arhīvs par mēnesi: jūlijs 2019

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Ošu iela 3B, Alūksne, Alūksnes novads

Alūksnes novada dome 27.06.2019. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 191 “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. -2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Ošu iela 3B, Alūksne, Alūksnes novads, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.  Būvniecības ieceres realizēšanai…
Lasīt visu