Par ceļu satiksmes ierobežojumiem Alūksnes novada pagastos

 

 

Annas pagastā

Lai novērstu ceļu bojājumus, kas radušies vai varētu rasties nelabvēlīgu klimatisko apstākļu dēļ, ar 19.02.2020. tiek noteikti ceļu satiksmes ierobežojumi uz šādiem Annas pagasta ceļiem:

  • Anna – Teikas, Anna – Varžupuriņš, Teikas – Vējiņi, Azandas – Āmaņi, Veršas – Veršu izgāztuve – pa šiem ceļiem aizliegts pārvietoties transportlīdzekļiem, kuru kopējā masa pārsniedz 3,5t
  • Anna – Kantorkrogs, Kalnāji – Kantorkrogs, Tarlapi – Kazradzi, Grēveles – Lejas, Atte – Lejas  – pa šiem ceļiem aizliegts pārvietoties transportlīdzekļiem, kuru kopējā masa pārsniedz 7t.

Annas pagasta pārvalde informē, ka ar 30.03.2020. tiek atcelti satiksmes kustības ierobežojumi uz šādiem pašvaldības autoceļiem Annas pagastā:
Anna – Teikas, Anna – Varžupuriņš, Anna – Kantorkrogs, Kalnāji – Kantorkrogs, Tarlapi – Kazradzi, Grēveles – Lejas, Atte – Lejas, Teikas – Vējiņi, Azandas – Āmaņi, Veršas – Veršu izgāztuve, Atte – Muzejs.


Ilzenes pagastā

Ilzenes pagasta pārvalde informē, lai novērstu ceļu bojājumus, kas radušies vai varētu rasties nelabvēlīgu klimatisko apstākļu dēļ, ar 19.02.2020. tiek ierobežota satiksme transportlīdzekļiem, kuru faktiskā masa pārsniedz 3,5 tonnas uz  šādiem pašvaldības  autoceļiem: Jaunzemi-Zvirgzdiņi; Āres – Tālā Dūre.
Ar 17.03.2020. tiek ierobežota satiksme transportlīdzekļiem, kuru faktiskā masa pārsniedz 3,5 tonnas uz  šādiem pašvaldības  autoceļiem: Ezerslokas – Baltiņš, Onti- Mežvidi.
Ilzenes  pagasta pārvalde informē, ka no 23.03.2020. ATCELTI satiksmes ierobežojumi transportlīdzekļiem ar faktisko masu  3.5 tonnas pa pašvaldības autoceļiem: Ezerslokas – Baltiņš, Onti – Mežvidi.
Tālrunis informācijai- 25779981.


Jaunalūksnes pagastā

Lai novērstu pašvaldības autoceļu bojājumus, kas radušies vai var rasties klimatisko apstākļu dēļ,  ar 10.03.2020. ierobežota transportlīdzekļu satiksme, uzstādot ceļazīmi Nr.312 “Masas ierobežojums” – 3,5 tonnas, uz šādiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Jaunalūksnes pagastā:

Nr. p.k.

Autoceļa nosaukums

Autoceļa īpašuma kadastra numurs

Posma garums, km

1.

Bundzene-Matisene

3656 005 0072

4.00

2.

Strunķene-Laines

3656 010 0268

3.43

3.

Garjuri-Lašķi

3656 004 0149

2.95

 


Jaunannas pagastā

Sakarā ar klimatisko apstākļu uzlabošanos , sākot ar 25.03.2020., atcelt 09.11.2019. noteiktos transporta līdzekļu kustības ierobežojumus uz sekojošiem Jaunannas pagasta autoceļiem.

N.p.k.

Autoceļa nosaukums

1.

Centra iela

2.

Jaunanna – Eizentāle

3.

Jaunanna – Semani

4.

Jaunanna – Guldupji

5.

Centrs  – Jaunzemi

6.

Rūķīši – Svari

7.

Gundegas – Augstāsala

8.

Ievedne – Aizpure

9.

Rūķīši – Gribažas

10.

Arāji – Alksnīši

11.

Vecais ceļš

12.

Dziļlejas – Kaijas


Kalncempju pagastā

Kalncempju pagasta pārvalde informē, ka no 25.03.2020. ATCELTI 31.10.2019. noteiktie transporta līdzekļu kustības ierobežojumi uz sekojošiem Kalncempju pagasta autoceļiem:
Ermiķi – Letes, Lūkuži – Gotlupi – Nāzupi, Cempji – Malaci, Žagatas – Cempji, Ate – Augstiekalni – Niedras


Malienas pagastā

Lai novērstu pašvaldības autoceļu bojājumus, kas radušies vai var rasties klimatisko apstākļu dēļ,  ar 10.01.2020. ierobežota transportlīdzekļu satiksme uz šādiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Malienas pagastā, uzstādot ceļazīmi Nr.312 “Masas ierobežojums” – 3,5 tonnas: Tomsona pagrieziens – Sebežnieki, Ponkulene – Sviestiņi, Miezīša ceļa gals – Baltaissils, Brenci – Sakvārne, Kaķi – Lenkava, Kūderi – Lauziņi, Ūbuļi – Aizkalnieši.