Medību tiesību nomai nododamās platības Alūksnes novada Alsviķu pagastā

 

Zemes gabala nosaukums

Kadastra apzīmējums

Zemes gabala kopplatība (ha)

Tajā skaitā mežs (ha)

Rezultāts

Pabērzi

3642 001 0009

14.8

14.8

03.08.2016. Medību tiesību nomas līgums Nr. APP/1-9/16/59*

Jaunkronīši

3642 002 0214

1.32

Līgas

3642 002 0077

7.8

7.8

“Luksti”

3642 002 0131

5.5

2.2

Vidi

3642 002 0078

1.4

1.4

Siliņi

3642 002 003

1.3

Starpgabali pašvaldībai piekritīgie

 

 

3642 002 0081

3642 002 0302

3642 002 0141

3642 005 0089

 

3642 013 0083

1.4492

0.6

0.4351

0.4

 

1.4622

0.4

 

03.08.2016. Medību tiesību nomas līgums Nr. APP/1-9/16/61*

Laukmalas

3642 002 0088

2.23

0.68

03.08.2016. Medību tiesību nomas līgums Nr. APP/1-9/16/59*

Ignašas 3

3642 002 0208

3.6

3.6

Ignašas 4

3642 002 0209

40.4

38.5

Susekļi

3642 002 0119

9.8

9.5

“Albāti”

3642 004 0048

0.5

Bez adreses

3642 004 0079

9.0

1.6

“Bišusalas”

3642 004 0053

3.6859

“Krauci”

3642 004 0077

6.3

Oškalns

3642 004 0108

0.6

Likumi

3642 005 0084

2.2

1.7

Jaunklungsti 3

3642 005 0083

5.7

5.4

“Rudači”

3642 005 0067

29.0

4.1

Bez adreses

3642 006 0426

5.2

4.1

Dunaji

3642 006 0037

13.86

8.84

“Upmaļi”

3642 005 0045

6.9

2.3

Atsavināts

Izslēgts no saraksta

Dzīles

3642 006 0046

4.7

1.0

03.08.2016. Medību tiesību nomas līgums Nr. APP/1-9/16/60*

Jaunviesturi

3642 006 0454

4.24

4.01

“Niedras”

3642 006 0043

6.2

2.5

Priedītes

3642 006 0477

1.00

“Priežukalni”

3642 006 0179

1.9223

“Vālodzītes 4”

3642 006 0285

2.9

Vārpas

3642 006 0049

3.3

Burbuļi

3642 006 0312

4.43

0.69

Ragangrava

3642 006 0188

1.5

0.7

Austrumkarjers

3642 006 0070

2.9

1.0

03.08.2016. Medību tiesību nomas līgums Nr. APP/1-9/16/59*

“Iras”

3642 007 0090

5.5

1.8

03.08.2016. Medību tiesību nomas līgums Nr. APP/1-9/16/60*

“Mežvidi”

3642 008 0022

14.5

1.4

03.08.2016. Medību tiesību nomas līgums Nr. APP/1-9/16/61*

Mārsili

3642 008 0024

3.6

3.6

LAUCES

3642 008 0025

2.9

2.8

Virši

3642 008 0026

1.7

1.6

Bebrupurvs

3642 008 0061

1.8

1.8

Lauces – 1

3642 008 0066

4.5

4.4

Kraujas

3642 009 0044

1.2

03.08.2016. Medību tiesību nomas līgums Nr. APP/1-9/16/60*

“Zaigumi”

3642 009 0128

0.5

03.08.2016. Medību tiesību nomas līgums Nr. APP/1-9/16/61*

“Cepļi”

3642 009 0068

7.5

3.8

03.08.2016. Medību tiesību nomas līgums Nr. APP/1-9/16/60*

Mālkalni

3642 010 0047

2.0

Atsavināts

Izslēgts no saraksta

“Celenski”

3642 011 0136

1.8408

Atsavināts

Izslēgts no saraksta

“Celenski”

3642 011 0089

3.2

0.5

04.08.2016. Medību tiesību nomas līgums Nr. APP/1-9/16/62*

Ielejas

3642 011 0128

2.5

Ieplakas

3642 011 0129

3.57

“Runči”

3642 011 0113

11.8

7.6

Čikstu karjers

3642 011 0071

2.0

1.4

“Kaltiņi”

3642 011 0119

1.0

“Alksnīši”

3642 012 0037

3.7

1.3

03.08.2016. Medību tiesību nomas līgums Nr. APP/1-9/16/61*

Rubenes Mišķi

3642 012 0027

0.7034

Rīti 3

3642 013 0070

1.7

Rubenes Mišķi

3642 012 0026

0.5

Atsavināts

Izslēgts no saraksta

“Vecburtnieki”

3642 013 0163

20.0

1.5

Atsavināts

Izslēgts no saraksta

Vētras

3642 013 0161

12.5209

04.08.2016. Medību tiesību nomas līgums Nr. APP/1-9/16/62*

Vizupītes

3642 013 0053

0.38

“Kaltiņi 4”

3642 013 0125

1.5

“Dimdiņi”

3642 013 0023

3.4

0.2

Aupatu gārša

3642 013 0058

44.56

37.28

Cerības

3642 015 0026

1.8

Burbuļi 1

3642 006 0385

4.85

03.08.2016. Medību tiesību nomas līgums Nr. APP/1-9/16/*

 

06.10.2020.

* Medību tiesību nomas līgums aktualizēts, pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2020.gada 27.augusta lēmumu Nr 220 “Par Alūksnes novada pašvaldības medību tiesību nodošanas kārtību” un  izmaiņām “Medību tiesību nomai nododamās platības Alūksnes novada Alsviķu pagastā” sarakstā.

 

Kontaktinformācija:

Alsviķu pagasta pārvalde,

alsviki@aluksne.lv

Tel.: 64354142

Skip to content