Alūksnes novada vēlēšanu iecirkņu darba laiks 2022. gada 14. Saeimas vēlēšanās

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks 14.Seimas vēlēšanu dienā, 1.oktobrī no pulksten 7.00 – 20.00.

Vēlētāji var balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī.

Balsošanas dokuments ir derīga pilsoņa pase vai personas apliecība (eID).

ALŪKSNES NOVADA VĒLĒŠANU IECIRKŅU ATRAŠANĀS VIETAS

https://www.cvk.lv/lv/velesanas/velesanu-iecirkni#local-10

 

Iecirkņa Nr.

Iecirkņa nosaukums

Adrese

293.

Alūksnes novada pašvaldības administratīvā ēka

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads

295.

Alūksnes novada vidusskola

Kanaviņu iela 14, Alūksne, Alūksnes novads

296.

Alūksnes Energoceltnieks

Apes iela 4, Alūksne, Alūksnes novads

298.

Alsviķu kultūras nams

“Kultūras nams-Alsviķi”, Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov.

299.

Strautiņu pamatskola

“Strautiņu Pamatskola”, Strautiņi, Alsviķu pag., Alūksnes nov.

300.

Annas kultūras nams

“Tautas nams”, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads

302.

SKIIM centrs “Dailes”

“Dailes”, Jaunzemi, Ilzenes pagasts, Alūksnes novads

304.

Kolberģa tautas nams

“Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads

305.

Jaunannas tautas nams

“Zīles”, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads

306.

Jaunlaicenes pamatskola

“Lazdiņas”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads

307.

Kalncempju pagasta pārvalde

“Cempji 4”, Kalncempji, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads

308.

Liepnas tautas nams

„Birzītes”, Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes novads

309.

Malienas tautas nams

“Brenci”, Brenci, Malienas pagasts, Alūksnes novads

310.

Mālupes Saieta nams

“Austriņi”, Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads

311.

Mārkalnes tautas nams

“Pagastmāja”, Mārkalne, Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads

312.

Pededzes tautas nams

“Krustceles”, Pededze, Pededzes pagasts, Alūksnes novads

314.

Veclaicenes pagasta iecirknis

“Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads

316.

Zeltiņu pagasta pārvalde

“Skola”, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads

317.

Ziemera pagasta iecirknis

“Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads

 

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks

Pirmdiena, 26.09.2022. no plkst. 17.00 – 20.00

Otrdiena, 27.09.2022. no plkst. 8.00 – 11.00

Trešdiena, 28.09.2022. no plkst. 17.00 – 20.00

Ceturtdiena, 29.09.2022. no plkst. 9.00 – 12.00

Piektdiena, 30.09.2022. no plkst. 10.00-16.00

14.Saeimas vēlēšanu dienā, sestdienā, 01.10.2022. no plkst. 07.00 – 20.00

 

Iesniegumi mājas balsošana iesniedzami:

  • nosūtot tos pa pastu uz Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301,
  • jāiesniedz vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā iecirknī, sākot no 26.septembra,
  • nosūtot uz e-pastu nvk@aluksne.lv, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu.

https://www.cvk.lv/lv/velesanas/saeimas-velesanas/14-saeimas-velesanas/balsosana-veletaja-atrasanas-vieta

 

Informāciju par balsošanas kārtību iespējams saņemt Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā  www.cvk.lv, tālrunis 67049999.

Alūksnes novada vēlēšanu komisija, tālrunis 26526652, e-pasts: nvk@aluksne.lv

Skip to content