INFORMĀCIJA PAR MĀJAS BALSOŠANU

2022.gada 1.oktobra 14.Saeimas vēlēšanās

Vēlētāji var balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī.

Balsošanas dokuments ir derīga pilsoņa pase vai personas apliecība (eID).

 

Balsošana vēlētāja atrašanās vietā tiek organizēta:

  • vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās;
  • slimojošu personu aprūpētājiem.

https://www.cvk.lv/lv/velesanas/saeimas-velesanas/14-saeimas-velesanas/balsosana-veletaja-atrasanas-vieta

Balsošana vēlētāja atrašanās vietā tiek organizēta, pamatojoties uz vēlētāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida iesniegumu https://www.cvk.lv/uploads/files/Iesniegums_balsosanai_atrasanas_vieta.doc

Iesniegumi  mājas balsošanai iesniedzami:

  • nosūtot tos pa pastu uz Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301,
  • nosūtot uz e-pastu nvk@aluksne.lv, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu,
  • iesniedzot to vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā iecirknī, sākot no 26.septembra.

Aizpildot pieteikumu, vēlētājam ir pienākums norādīt, vai atrodas izolācijā, mājas karantīnā vai pašizolācijā.

Iesniegumu vēlētāja vārdā drīkst parakstīt un iesniegt arī vēlētāja uzticība persona.

Informāciju par balsošanas kārtību iespējams saņemt Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā  www.cvk.lv, tālrunis 67049999.

Alūksnes novada vēlēšanu komisija, tālrunis 26526652, e-pasts: nvk@aluksne.lv

Skip to content