Dzīvo vesels Alūksnes novadā

 

Ģimenes sporta un atpūtas diena PII “Sprīdītī”

Sporta aktivitātes Jaunannā noslēgušās

Iedzīvotāji aicināti uz vingrošanas nodarbībām!

Aktualitātes projektā “Dzīvo vesels Alūksnes novadā!”

Izsludināta pieteikšanās nometnei “Kusties vesels”

Padomju armijas raķešu bāzē Zeltiņos norisinājies Zeltiņu pagasta atklātā krosa skriešanas seriāla pasākuma “Mizojam, ka prieks” 3. posms

Aizvadīta ģimeņu sporta un atpūtas diena”

Sporta aktivitātes Jaunannā 

Aicina uz nūjošanas nodarbībām

Ģimeņu sporta diena “Sprīdītī”

“Mizojam ka prieks” nolikums

Projekta darba plāns 2017. gadam
Projekta apraksts

 


 

Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4 specifiskā atbalsta mērķa ”Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem , jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.
Projekta Nr.9.2.4.2/16/I/005.
Projekta nosaukums “Dzīvo vesels Alūksnes novadā!”.
Projekta īstenotājs Alūksnes novada pašvaldība.

Skip to content