Citi - Alūksnes novads

Citi

2019-10-15 Visu dienu

9.00 Ilzenes PP un struktūrvienību vadītāju sanāksme
9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās (Alsviķu bibliotēkā)
10.00 Administratīvās komisijas sēde (uzaicinātajiem no 11.00) (Uzvaras 1, 2.stāvā)
16.00 Jauno grāmatu diena un grāmatu apskats (Jaunalūksnes bibliotēkā)

Skip to content