Citi - Alūksnes novads

Citi

2019-10-23 Visu dienu

8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme
9.00 Bāriņtiesas sēde
9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme
9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā
10.00 Krievu valodas skolotāju metodiskās apvienības seminārs
11.00 Radošasrudens darbnīcas bērniem Māriņkalna tautas namā
12.00 Bejas bibliotēkas lasītāju klubiņa pasākums “Vējš spēlējas zeltītās kupenās. Rudeņosim…” Bejas bibliotēkā

Skip to content