Citi

2020-02-04 Visu dienu

10.00 Administratīvās komisijas sēde Dārza ielā 11., lielajā zālē
10.00 Jaunannas pagasta senioru tikšanās Jaunannas tautas namā
10.00 Novada posma ķīmijas olimpiāde 9.-12.klasēm Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā
13.00 Darbnīca projekta “Pumpurs” dalībskolu pārstāvjiem Alūksnes novada vidusskolā
14.00 Īpašumu atsavināšanas komisija – izsoles
15.30 Malienas pagasata pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme

Skip to content