Citi

2020-02-17 Visu dienu

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme
10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde Dārza 11., lielajā zālē Pēc sēdes – pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme
13.00 Īpašumu nodaļas sanāksme
13.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

Skip to content