Citi

2020-02-19 Visu dienu

9.00 Bāriņtiesas sēde
9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme
9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā
12.00 Senioru pēcpusdiena Māriņkalna tautas namā
13.00 Dzīvokļu komisijas sēde
13.00 Ziemera pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme Pasākums Bejas bibliotēkas lasītāju klubiņā “Neturi sveci zem pūra” Pasākums skolēniem droša interneta mēneša ietvaros “Vai pārzini droši interneta vietnes?” Māriņkalna bibliotēkā

Skip to content