Citi

2020-03-02 Visu dienu

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme
9.00 Mālupes pagasat pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme
10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme
10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme
10.00 Alsviķu bibliotēka Strautiņos piedāvā informācijas tehnoloģiju apguves nodarbības senioriem
13.00 Veclaicenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme