Citi

2020-03-04 Visu dienu

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme
9.00 Bāriņtiesas sēde
9.00 Alsviķu pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme
9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā
10.00 Konkursa “Galvas rēķini matemātikā” Alūksnes un Apes novadu 1.-12.klasēm fināls Alūksnes novada vidusskolā
13.00 Dzīvokļu komisijas sēde
16.00 Radošā nodarbība – hiperbolisko plakņu tamborēšana Mālupes Saieta namā