Citi

2020-03-16 Visu dienu

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
9.00 Ilzenes pagastu pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme
10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde  Pēc sēdes – pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme 
13.00 Īpašumu nodaļas sanāksme
13.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme
13.00 Veclaicenes pagastu pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme Literatūras izstāde “Apbrīnojamā Aspazija” Veclaicenes bibliotēkā