Citi

2020-03-18 Visu dienu

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

9.30 Izglītības iestāžu logopēdu sanāksme Pils ielā 21

13.00 Dzīvokļu komisijas sēde

13.00 Ziemera pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme