Citi

2020-05-25 Visu dienu

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
10.00 Liepnas pagastu pārvaldes darbinieku un iestāžu vadītāju sanāksme