Citi

2020-06-18 Visu dienu

9.00 Būvvaldes sēde

10.00 Finanšu komitejas sēde (Lielā zāle)

12.00 Bejas bibliotēkas lasītāju klubiņa dalībnieku tikšanās Līgo noskaņās “Atplauksim vasarā”

14.00 Jaunalūksnes PP un struktūrvienību vadītāju sanāksme

 

Skip to content