Citi - Alūksnes novads

Citi

2020-07-13 Visu dienu

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes darbinieku un struktūrvienību vadītāju sanāksme

10.00 Plānošanas nodaļas sanāksme

10.00 Liepnas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

10.00 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde

Skip to content