Citi

2020-07-20 Visu dienu

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes darbinieku un struktūrvienību vadītāju sanāksme

10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde Pēc komitejas – pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme

13.00 Plānošanas nodaļas sanāksme Ilzenē veloorientēšanās pārgājiens “Iepazīsti Ilzeni!#Ilzene”

Skip to content