Citi - Alūksnes novads

Citi

2020-08-20 Šajā dienā

9.00 Būvvaldes sēde

10.00 Finanšu komitejas sēde (Lielā zāle)

14.00 Zemes lietu komisijas sēde (216.)

Skip to content