Citi - Alūksnes novads

Citi

2020-08-24 Šajā dienā

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

9.00 Ilzenes PP darbinieku un struktūrvienību vadītāju sanāksme

9.00 Pededzes PP un struktūrvienību darbinieku sanāksme

10.00 Liepnas PP darbinieku sanāksme

13.00 Plānošanas nodaļas sanāksme

13.00 Ziemera PP un struktūrvienību vadītāju sanāksme

Skip to content