Citi - Alūksnes novads

Citi

2020-09-21 Visu dienu

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
10.00 Plānošanas nodaļas sanāksme
13.00 Ziemera pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

Skip to content