Citi - Alūksnes novads

Citi

2020-09-24 Visu dienu

9.00 Būvvaldes sēde
10.00 Domes sēde
10.00 Senioru grupas apmācības datorzinībās Alsviķu bibliotēkas telpās Strautiņos
14.00 Zemes lietu komisijas sēde

Skip to content