Citi

2020-10-19 Visu dienu

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde (Lielā zāle)

Pēc komitejas – pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme (Lielā zāle)

10.00 Alsviķu bibliotēkas telpās Strautiņos senioru grupas apmācības

13.00 Plānošanas nodaļas sanāksme

Skip to content