Citi

2020-11-19 Visu dienu

9.00 Būvvaldes sēde

10.00 Finanšu komitejas sēde

14.00 Jaunalūksnes pagastu pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

Skip to content