Citi - Alūksnes novads

Citi

2021-09-06 Visu dienu

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

10.00 Liepnas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

10.00 Datorapmācības senioriem Alsviķu bibliotēkā Strautiņos

Skip to content