Citi

2021-09-13 Visu dienu

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde (Zālē)

13.00 Pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme (Ilzenes pagastā)

10.00 Datorapmācības senioriem Alsviķu bibliotēkā Strautiņos

Jaunannas tautas namā Atvērto durvju dienas           

Skip to content