Citi

2021-10-25 Visu dienu

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

9.00 Pededzes pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme

10.00 Liepnas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

10.00 Alsviķu bibliotēkā Strautiņos datorapmācības senioriem Atbalsta speciālistu izbraukuma nodarbības Jauno grāmatu diena Alūksnes pilsētas bibliotēkā

Skip to content