Citi

2019-06-10 Visu dienu

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme Alūksnes Kultūras namā

10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

10.00 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde (NENOTIKS)