Citi - Alūksnes novads

Citi

2019-07-15 Visu dienu

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde

Pēc sēdes – pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme

13.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

13.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

Seminārs “Attīsti sevi laukos” Ilzenes, Zeltiņu, Alsviķu, Kalncempju jauniešiem Ilzenē Sporta, kultūras, izglītības un mūžizglītības centrā “Dailes”

Skip to content