Citi notikumi

2019-03-25 Visu dienu

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

9.00 Mālupes pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

9.00 Represēto piemiņai veltīta literatūras izstāde Pededzes bibliotēkā

9.30 Komunistiskā genocīda piemiņas pasākums pie Mātes tēla Alūksnē

10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas darbinieku sanāksme

10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

10.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis “To neaizmirst!” Ezeriņu kapos

10.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums Mālupes kapos

13.00 Valsts iestāžu vadītāju sanāksme

13.00 Jauno grāmatu izstāde Pededzes bibliotēkā

Jauno grāmatu diena Alūksnes pilsētas bibliotēkā